_ SERVEIS

Neteja

Mètode i projecte individualitzat de serveis

La protocol·lització de processos de treball, amb rigorosos criteris tècnics d’higiene són l’eix vertebrador de la nostra actuació. Aspirem a realitzar un servei que no tingui res a envejar en qualitat de servei amb qualsevol altra empresa de serveis de neteja.

Treballem de manera coordinada amb els nostres clients en definir el servei i la seva operativa desitjada. Els nostres gestors del servei, experts en el sector de neteja i en la gestió de persones, coordinen el nostre personal sense interferir en els processos productius dels clients.

Ens adaptem a les necessitats individuals de cada client i plantegem un projecte de serveis que doni resposta a tots els seus requeriments i necessitats i també, del nostre personal.

Amb aquesta premissa, cadascun dels nostres projectes de servei de neteja és analitzat i pensat pel nostre equip de gestió tècnic i humà perquè garanteixi una sostenibilitat funcional satisfactòria per al client i cadascuna de les persones involucrades a curt i llarg termini.

Si no poguéssim prestar el servei en aquests termes us ho direm directament i clarament abans d’oferir els nostres serveis.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Qualitat

Tota la complexitat d’un servei externalitzat l’assumeix Selid, de manera que els nostres clients s’oblidin totalment del servei de neteja. Sigui d’unes oficines, d’un edifici, d’un centre productiu, magatzems o de punts de venda.

El nostre equip de prevenció es responsabilitza d’assegurar un entorn de treball segur i saludable a tots els nivells per als nostres treballadors.

El nostre departament d’atenció a client s’assegura que les expectatives dels nostres clients es compleixen sostingudament.

El nostre equip de recursos humans i operacions, a través de la unitat de suport a l’activitat professional, s’asseguren, de manera individualitzada, que reconeixem i atenem les necessitats específiques de cada persona al llarg del temps.

En funció de la persona i les seves circumstàncies interactuem tant internament com amb agents externs i totes les persones puguin estar interessades i puguin contribuir al benestar físic i emocional dels nostres empleats (família i entorn familiar, especialistes de salut autoritzats).

Fomentem la formació i capacitació dels nostres empleats per desenvolupar el potencial professional i humà en el lloc de treball actual i futurs. Fomentant, sempre que sigui possible, l’evolució professional dins de Selid i/o fora de l’entorn professional del Centre Especial de Treball.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Mitjans i logística

Selid compta amb tota la maquinària, mitjans de transport i departaments de suport específics a la gestió per al desenvolupament de l’activitat de neteja en qualsevol classe de client.

La nostra inversió de sistemes informàtics i el nostre equip de professionals ens permet oferir tota la fiabilitat en el servei i informació que pugui necessitar en cada moment els nostres clients relativa als serveis prestats.

Treballem amb productes i EPIS de primera qualitat, adaptats tant a les necessitats singulars de cada tipus de sector d’activitat (oficines, indústria alimentària, tallers) així com a totes les exigències de prevenció Covid-19 i de riscos.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Valor social

Selid treballa en serveis de neteja tant amb persones amb certificat de discapacitat física o sensorial com a persones amb diversos graus de discapacitat intel·lectual, psicosocial o paràlisi cerebral. El nostre equip de gestió és el responsable de seleccionar i formar cadascuna de les persones per satisfer les necessitats i objectius de servei de cada client i del nostre equip humà.

La contínua satisfacció dels nostres clients és el principal factor de contribució al manteniment dels llocs de treball, que són una via d’ocupació, sostenibilitat econòmica i desenvolupament tant professional com humà de persones de molt diversos perfils de discapacitat.

Particularment per a les persones amb especial dificultat d’inserció dels serveis de neteja són una via d’inserció laboral particularment satisfactòria i amb alt potencial.

No podem deixar d’agrair als clients que ens han donat l’oportunitat dia rere dia de demostrar-ho.

Necessita un servei de neteja?

Posi’s en contacte amb nosaltres.