_ SERVEIS

Manteniment

Mètode i projecte individualitzat de serveis

La protocol·lització de processos de treball, més enllà dels requeriments legals de qualsevol activitat de manteniment normatiu, permeten crear serveis externalitzats en l’àmbit de manteniment, com ara manteniment d’edificis corporatius, oficines, centres de producció entre d’altres.

Parlar de manteniment implica parlar d’operacions, normativa legal, prevenció, logística i nivell de SLA’s.

Aquest tipus de serveis poden tenir molt diferents graus d’integració amb el personal dels nostres clients.

Treballem de manera coordinada amb els nostres clients en definir les diferents activitats a realitzar i la possible operativa. Els nostres gestors del servei, experts en manteniment, així com en la gestió de persones, defineixen com serà gestionat el nostre personal i com s’integrarà amb el personal dels nostres clients.

Ens adaptem a les necessitats individuals de cada client i creem projectes singulars de servei que donen solució a la voluntat d’integració i a les necessitats dels processos dels nostres clients.

Amb aquesta premissa, cadascun dels nostres projectes de serveis de manteniment està analitzat i pensat pel nostre equip de gestió tècnic i humà perquè, un cop acordat amb l’organització d’operacions i/o de recursos humans dels nostres clients garanteixi una sostenibilitat funcional satisfactòria per al client i cadascuna de les persones involucrades a curt i llarg termini.

Si no poguéssim prestar el servei en aquests termes us ho direm directament i clarament abans d’oferir els nostres serveis.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Qualitat

Tota la complexitat d’un servei externalitzat l’assumeix Selid, de manera que els nostres clients s’oblidin totalment del servei i passin a esperar resultats. Sigui d’unes oficines centrals, un centre productiu, un magatzem, un punt de venda, un centre educatiu, cultural, metge o qualsevol altra activitat en la qual hi ha personal de manteniment habitualment o repetitivament.

El nostre equip de prevenció es responsabilitza d’assegurar un entorn de treball segur i saludable a tots els nivells per als nostres treballadors.

El nostre departament d’atenció al client s’assegura que les expectatives es compleixen sostingudament.

El nostre equip de recursos humans i operacions, a través de la unitat de suport a l’activitat professional, s’asseguren, de manera individualitzada, que reconeixem i atenem les necessitats específiques de cada persona al llarg del temps.

En funció de la persona i les seves circumstàncies interactuem tant internament com amb agents externs i totes les persones puguin estar interessades i puguin contribuir al benestar físic i emocional dels nostres empleats (família i entorn familiar, especialistes de salut autoritzats).

Fomentem la formació i capacitació dels nostres empleats per desenvolupar el potencial professional i humà en el lloc de treball actual i futurs. Fomentant, sempre que és possible, l’evolució professional dins de Selid i/o fora de l’entorn professional del Centre Especial de Treball.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Mitjans i logística

Selid compta amb tots els mitjans logístics, materials, equips de manteniment, eines de treball, eines de gestió, informàtics i de comunicacions, així com amb l’experiència en serveis de manteniment i els departaments de suport específics a la gestió per al desenvolupament de les diferents activitats de caràcter logístic.

La nostra inversió de sistemes informàtics i el nostre equip de professionals ens permet oferir tota la fiabilitat en el servei i informació que pugui necessitar en cada moment els nostres clients relativa als serveis prestats.

Treballem amb vestuari i EPIS de primera qualitat, adaptats tant a les necessitats singulars de cada tipus de sector d’activitat (oficines, indústria, tallers …) així com a totes les exigències de prevenció Covid-19 i de riscos.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Valor social

Selid treballa en solucions de servei de manteniment amb persones amb certificat de discapacitat física o sensorial. El nostre equip de gestió és el responsable de seleccionar i formar cadascuna de les persones per satisfer les necessitats i objectius de servei de cada client i del nostre equip humà.

La contínua satisfacció dels nostres clients és el principal factor de contribució al manteniment dels llocs de treball, que són una via d’ocupació, sostenibilitat econòmica i desenvolupament tant professional com humà de persones de molt diversos perfils de discapacitat. Les activitats de manteniment són una via de formació, qualificació i desenvolupament professional singular.

No podem deixar d’agrair als clients que ens han donat l’oportunitat de prestar aquests serveis a través d’un Centre Especial de Treball.

Necessita un servei de manteniment?

Posi’s en contacte amb nosaltres.