_ SERVEIS

Auxiliars i administratius

Mètode i projecte individualitzat de serveis

La protocol·lització de processos de treball, amb honest i predisposat treball amb el departament de recursos humans permeten crear serveis externalitzats múltiples en l’àmbit de serveis auxiliars i administratius com ara

Parlar de serveis auxiliars i administratius implica parlar de reptes i perfils diferents clients a client.

Aquest tipus de serveis són els que poden comptar amb la major integració amb el personal dels nostres clients. Han de ser valorats per trobar el perfil més adequat a les oportunitats que representen de contractació i de servei.

Treballem de manera coordinada amb els nostres clients en definir les diferents activitats a realitzar i la possible operativa. Els nostres gestors de el servei, experts en serveis auxiliars i administratius, així com en la gestió de persones, defineixen com serà gestionat el nostre personal i com s’integrarà amb el personal dels nostres clients.

Ens adaptem a les necessitats individuals de cada client i creem projectes singulars de servei que donen solució a la voluntat d’integració i a les necessitats dels processos dels nostres clients.

Amb aquesta premissa, cadascun dels nostres projectes de serveis auxiliars i administratius està analitzat i pensat pel nostre equip de gestió tècnic i humà perquè, un cop acordat amb l’organització d’operacions i/o de recursos humans dels nostres clients garanteixi una sostenibilitat funcional satisfactòria per al client i cadascuna de les persones involucrades a curt i llarg termini.

Si no poguéssim prestar el servei en aquests termes us ho direm directament i clarament abans d’oferir-los.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Qualitat

Tota la complexitat d’un servei externalitzat l’assumeix Selid, de manera que els nostres clients s’oblidin totalment del servei i passin a esperar resultats. Sigui d’unes oficines, centres productius, magatzems, punts de venda, centre educatiu, centre cultural, centre mèdic o qualsevol altra activitat en la qual hi ha personal auxiliar o administratiu que pot ser externalitzat parcial o totalment.

El nostre equip de prevenció es responsabilitza d’assegurar un entorn de treball segur i saludable a tots els nivells per als nostres treballadors.

El nostre departament d’atenció a client s’assegura que les expectatives dels nostres clients es compleixin sostingudament.

El nostre equip de recursos humans i operacions, a través de la unitat de suport a l’activitat professional, s’asseguren, de manera individualitzada, que reconeixem i atenem les necessitats específiques de cada persona al llarg de el temps.

En funció de la persona i les seves circumstàncies interactuem tant internament com amb agents externs i totes les persones puguin estar interessades i puguin contribuir al benestar físic i emocional dels nostres empleats (família i entorn familiar, especialistes de salut autoritzats).

Fomentem la formació i capacitació dels nostres empleats per desenvolupar el potencial professional i humà en el lloc de treball actual i futurs. Fomentant, sempre que sigui possible, l’evolució professional dins de Selid i/o fora de l’entorn professional del Centre Especial de Treball.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Mitjans i logística

Selid compta amb tots els mitjans de gestió, informàtics i de comunicacions, així com amb l’experiència en serveis similars de serveis auxiliars i administratius i els departaments de suport específics a la gestió per al desenvolupament de les diferents activitats d’atenció al públic en qualsevol tipus de client.

La nostra inversió de sistemes informàtics i el nostre equip de professionals ens permet oferir tota la fiabilitat en el servei i informació que puguin necessitar en cada moment els nostres clients relativa als serveis prestats.

Treballem amb vestuari i EPIS de primera qualitat, adaptats tant a les necessitats singulars de cada tipus de sector d’activitat (oficines, indústria, tallers…) així com a totes les exigències de prevenció Covid-19 i de riscos.

_ ELS NOSTRES PILARS BÀSICS

Valor social

Selid treballa i crea serveis auxiliars i administratius tant amb persones amb certificat de discapacitat física o sensorial com a persones amb diversos graus de discapacitat intel·lectual, psicosocial o paràlisi cerebral. El nostre equip de gestió és el responsable de seleccionar i formar cadascuna de les persones per satisfer les necessitats i objectius de servei de cada client i del nostre equip humà.

La contínua satisfacció dels nostres clients és el principal factor de contribució al manteniment dels llocs de treball, que són una via d’ocupació, sostenibilitat econòmica i desenvolupament tant professional com humà de persones de molt diversos perfils de discapacitat. Particularment per a les persones amb especial dificultat d’inserció, de tota mena, els serveis auxiliars, així com els serveis administratius són una via d’inserció laboral particularment satisfactòria.

No podem deixar d’agrair als clients que ens han donat l’oportunitat d’inventar aquests serveis en primer lloc, i en segon lloc en donar-nos dia rere dia l’oportunitat de demostrar-ho.

Necessita serveis auxiliars i administratius?

Posi’s en contacte amb nosaltres.