_ QUI SOM

Sobre Selid

Selid és un Centre Especial de Treball

Desenvolupa els seus serveis en diferents comunitats autònomes, amb l’objectiu de generar ocupació productiva i remunerada; contribuir al desenvolupament professional adequat a les característiques personals individuals de persones amb discapacitat, i de facilitar la integració laboral d’aquestes persones en el mercat ordinari de treball.
_ EL NOSTRE EQUIP

Comptem amb un equip consolidat

_ LA NOSTRA HISTÒRIA

Història

Selid va iniciar la seva activitat l’any 2008 amb l’objecte de desenvolupar serveis a través d’un o diversos Centres Especials de Treball.

L’any 2017 Selid es va integrar al Grup Mullor amb la voluntat de millorar la seva gestió i convertir aquesta activitat com a Centre Especial de Treball en un vehicle més de desenvolupament de la responsabilitat social de Mullor.

L’any 2020 Selid i la fundació Societats i persones responsables, Fundació Mullor, l’àmbit d’actuació inclou promoure la inserció laboral de persones amb diversitat funcional en tota classe d’empreses, han signat un acord estratègic de col·laboració per a la incorporació laboral en els àmbits funcionals i sectorials de Selid.

_ LA NOSTRA MISSIÓ

Missió

Desenvolupar activitats com Centre Especial d’Ocupació sostenibles econòmicament a llarg termini través de la satisfacció i fidelitat dels nostres clients, que trobin en la nostra activitat un partner reconegut per contractar serveis de qualitat adaptats a les seves necessitats.

Ser sempre un proveïdor de serveis respectat pel nostre compromís amb les persones. Per procurar el benestar emocional, la formació en el lloc de treball, un entorn laboral de qualitat, i el progrés professional del nostre equip humà.

Treballar amb clients que siguin còmplices d’una tasca social i econòmica que genera oportunitats d’incorporar al món laboral persones potencialment vulnerables, dona suport i fomenta la seva autonomia personal, desenvolupa la seva competència professional, contribueix directament al benestar de les seves famílies, i contribueix constructivament a enfortir el nostre entorn social.

_ LA NOSTRA VISIÓ

Visió

Ser una entitat de serveis a empreses i organitzacions que al llarg de el temps augmenta la seva activitat econòmica i genera contínuament oportunitats professionals per a persones vulnerables de la societat.

Tot això sobre la base de la qualitat objectiva, la qualitat d’atenció als clients i un conjunt de bones pràctiques professionals i laborals reconegudes tant pels clients com per tot l’equip humà.

_ ELS NOSTRES VALORS

Valors

Els nostres valors són fruit del nostre doble compromís, fer bé les coses amb els nostres clients, i fer bé les coses amb el nostre equip professional.

Respecte

Al client i a totes les persones.

Flexibilitat

En el servei i l'actitud. Contemplant tant les necessitats del client com les circumstàncies personals, professionals i familiars de cada membre del nostre equip.

Proactivitat

En la comunicació i el treball. Tant interna com externa cap al client.

Rigor i mètode

Són la clau per a la qualitat sostenible i l'eficiència.

Superació

D'expectatives, de capacitats i de tracte; continuadament.

Responsabilitat i compromís

En general, cap a la societat.
En particular, cap als clients que ens donen la seva confiança.
Personalment, cap a l'equip humà i les seves famílies; que esperen que no siguem només una via laboral sinó un suport i un referent de superació i comportament.

_ ORGANITZACIONS

Àmbit geogràfic d’actuació

Selid disposa de 5 oficines (Madrid, Burlada, Saragossa, Lleida i Barcelona) des de les que desenvolupem i gestionem els serveis i activitats en els diferents àmbits territorials de la Comunitat de Madrid, Navarra, Aragó i Catalunya.

_ QUÈ FEM

Serveis

Català