_ QUI SOM

Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I RESPONSABILITAT SOCIAL

SELID està especialitzada en gestió i realització de facility services: entre d’altres, neteja, higiene tècnica i serveis auxiliars, desenvolupats tots principalment per persones amb diversos perfils de discapacitat, i basa la seva política a aconseguir la màxima satisfacció del client, com a garantia d’èxit i continuïtat al mercat.

La Direcció disposa, com a objectiu, la realització de serveis de les nostres especialitats de manera que SUPERIN les expectatives dels nostres clients i parts interessades quant a:

 • Control del sistema i seguiment: MÈTODE.
 • Sentit professional i obsessió pels detalls: EFECTIVITAT.
 • Inversió i millora contínua: INNOVACIÓ i PROACTIVITAT.
 • Adaptació a les necessitats del client: FLEXIBILITAT.
 • Un equip humà format i motivat a què s’ofereix oportunitats: IL·LUSIÓ.
 • Conèixer tant les persones com els llocs de treball per maximitzar la satisfacció, la salut i el benestar mitjançant un acompanyament i una adaptació personal i individualitzat: SINGULARITAT.
 • Gestió respectuosa amb la diversitat, que promogui la millora i el desenvolupament professional per maximitzar la inclusió laboral dins i fora del mercat laboral protegit: HUMANITAT i POSITIVITAT.
 • Protecció del medi ambient, compromís amb la seguretat i salut a la feina, així com les persones més vulnerables: RESPONSABILITAT.

Com a part fonamental per aconseguir objectius, la Direcció General assegura els recursos necessaris per al desenvolupament d’un sistema de gestió segons els requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45.000.

Així mateix assumeix els compromisos, tant per a les activitats desenvolupades en primera persona com a través de qualsevol empresa col·laboradora externa, de:

 • Complir els requisits legals/reglamentaris aplicables a totes i cadascuna de les nostres activitats i altres requisits.
 • Opció pels mètodes de treball que contribueixin, a igualtat de costos i funcionalitat, a la major seguretat i salut a la feina, prevenció de la contaminació i de la protecció del medi ambient.
 • Col·laborar activament amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’economia de proximitat.
 • Garantir la qualitat i la millora contínua dels nostres serveis per ser una empresa competent professionalment, innovadora i competitiva per als nostres clients i sostenible econòmicament a curt i llarg termini per als nostres empleats.
 • Fomentar activament un entorn de treball íntegre, saludable, inclusiu i respectuós amb les diferències.
 • Tenir i promoure un comportament social responsable tant cap als empleats propis, subcontractes i entitats socials amb què col·laborem, així com amb els territoris on treballem.
 • Liderar amb l’exemple, a tots nivells, per a què Selid sigui una organització humana i positiva amb persones positives.
 • Oferir als nostres treballadors un entorn de treball segur garantint una adaptació plena dels llocs de treball.

Es volen complir totes aquestes expectatives en base a objectius clarament definits que es revisen periòdicament per la Direcció i el Comitè del SIG. En aquesta revisió s’analitzen els resultats i es marquen nous objectius per processos encaminats cap a la millora contínua.

Aquesta política es comunica proactivament a tots els nostres treballadors i està a disposició de la resta de col·laboradors.

Barcelona, ​​15 de desembre de 2021